Voorwaarden

Offerte:

Offertes zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig tenzij anders aangegeven en Wesley Mintjes kan een offerte terug trekken als er wijzigingen in de opdracht zijn.

Aankopen:

Voor aankopen hanteer ik de betalings voorwaarden:bij het verstrekken van de opdracht 50% aanbetaling, het restant van 50% bij aflverening.
Bij een overeen gekomen afwijkende betalingsovereenkomst, bij voorbeeld op rekening en achteraf is een maximale betalingstermijn van 14 dagen. Waarna het bedrag direct vorderbaar wordt met rente vanaf de factuurdatum. Na een betalingsherinnering zal de vodering uit handen gegeven worden aan een incassobureau voor rekening van de klant waarbij ook rente inrekening gebracht gaan worden.

Transportkosten:

Voor afleverlening van aankopen kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.
Transportkosten vallen niet onder de garantie.
Bij service en reparatie opdrachten kunnen ook transportkosten in rekening gebracht worden.

Betaling:

  • Betalingen gaan via een bank overschrijving.
  • Voor de aflevering moet het bedrag op de mijn rekening staan of ter plaatse via de PIN. (denk aan eventueel tijdelijk uw limiet te verhogen).
  • Contanten betaling alleen na overleg.

Reparatie en onderhoud:

als u een machine voor reparatie en onderhoud aanbied, kan er vooraf een prijsopgave gedaan als u daarom vraag, de kosten dienen bij het ophalen of aflevering voldaan te worden. Als er vooraf een prijsopgave wordt gevraagd en de werkzaamheden worden niet uitgevoerd wordt er uurloon voor de diagnose in rekening gebracht en de eventuele transportkosten.

Garantie:

Op aankoop van machines zit de wettelijke garantie.
Op reparatie en onderdelen drie maanden, uitgezonderd bewegende onderdelen die aan slijtage onderhavig zijn.

Voorbehoud:

Tot dat de volledige bedrag van de aankoop of reparatie betaald is, blijven de goederen eigendom van Wesley Mintjes en kunnen zonder enige tegenwerping terug gevorderd worden zonder dat de overeenkomst komt te vervallen. Bij onderhoud of reparatie kunnen goederen vastgehouden worden tot de betaling is verricht.

error: Content is protected !!